En dag på Rödluvan

 • Rödluvan öppnar
 • Innelek
 • Frukost kl. 8.00
 • Storsamling/temagrupper med fruktstund kl. 9-9.30
 • Ute- och innelek
 • Lunch kl. 11.30
 • Sov- och läsvilor kl. 12.00-12.30
 • Inne- och utelek
 • Mellanmål kl. 14.30
 • Utelek
 • Rödluvan stänger