Verksamheten

Vision

Vi vill erbjuda alla barn på Rödluvan en trygg omsorg som grund för att barnen skall ha roligt, lära och utvecklas. Vi vill att barnen skall uppmuntras till olika sorters lek både ute och inne.
I leken utvecklas barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och samarbetsförmåga. Genom leken bearbetar de sina erfarenheter. Vi tycker att varje barn ska känna sig sedd och få uppleva sitt eget värde.
Vi delar ofta in barnen i mindre grupper för att kunna se varje barn och få en lugn lärmiljö. På vår förskola är barnen mycket ute i skogen och får på ett naturligt sätt kunskap samt känsla för vår natur och miljö.
Vi förlägger även övrig pedagogisk verksamhet till stor del utomhus. Dessutom är vi väldigt stolta över att ha en egen kokerska på förskolan som lagar god och näringsriktig mat från grunden. Bra mat är viktigt för att barnen ska få kraft att leka, ha roligt, lära och växa.


Kalender

Aktiviteter under året

Verksamhetsåret på Rödluvan innefattar många roliga och pedagogisk aktiviter för barnen Läs mer...
Kooperativet

En dag på rödluvan

För att skapa struktur och ge barnen en god trygghet har alla dagar samma grundstruktur Läs mer...

Öppettider

Rödluvan har för närvarande öppet måndag-torsdag kl 07.00-17.00 samt fredag 07.00-16.30. Om behov av andra öppettider finns kommer det, för att inte påverka bemanningen under den pedagogiskt viktiga kärntiden, att lösas genom en utökad föräldrainsats. (Rödluvan har idag en liten omfattning på föräldrainsatsen, jämfört med de flesta andra föräldrakooperativ).

Personal

Kooperativet har idag 4 tillsvidareanställda personal:
1 rektor som även är förskollärare
2 Pedagoger och 1 Kokerska/pedagog.
4 pedagoger har även Friluftsfrämjandets utbildning Skogmulle i förskolan.

Styrelse

Styrelsen består av 5 ledamöter, Ordförande, Vice Ordförande, Kassör, Personalansvarig och Sekreterare.
Föreningsstämman utser ordförande i styrelsen samt kassör.
Styrelsen beslutar i föreningens angelägenheter mellan medlems- mötena, utom i ärenden som stadgas att föreningsstämman beslutar.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet.

Vistelsetider för barn till föräldralediga och arbetssökande

På Rödluvan har vi mer generösa regler avseende vistelsetider för barn till föräldralediga och arbetssökande jämfört med den kommunala förskolan i Göteborg. Vi har beslutat att samma regler gäller för båda kategorierna.

Barn till föräldralediga och arbetssökande:

Vid föräldraledighet i samband med syskons födelse får platsen behållas för äldre syskon. Barnet får vistas maximalt 25 timmar/vecka enligt ett schema som bestäms i samråd med rektor. Den begränsade tiden träder i kraft en månad efter syskonets födelse. Om barnet endast går 15 timmar/vecka har man rätt till avgiftsbefrielse. Barn vars vårdnadshavare är arbetslös får vistas maximalt 25 timmar/vecka enligt ett schema som bestäms i samråd med rektor.

Försäkring

Barnen är olyckfallsförsäkrade under tiden de vistas på Rödluvan som inom samtliga kommunala förskolor i Göteborg.