Hantering av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, ip-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild.

Rättslig grund för behandlingarna

Rödluvan behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att det ska finnas stöd i lagen för behandlingen.

Period för lagring av personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt. Därefter beror det på vad som gäller för arkivering och gallring. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella.

Överföring av personuppgifter till 3:e part

Då Rödluvan är finansierad av Göteborgs Stad och är en Förskola i lagens mening kan vi behöva dela med oss av registrerade personuppgifter till Göteborgs Stad eller berörda myndigheter. I samband med detta kan personuppgifter bli almänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade hos Rödluvan har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Kontakt

För att begära utdrag på, rätta, radera eller begränsa använding av de personuppgifter som Rödluvan har sparat om dig kontaktar du Rödluvan på webmaster@rodluvan.net eller telefon 0725-30 20 80