Kooperativet

Medlemmarnas ansvar och engagemang

Ett föräldrarkooperativ bygger på alla medlemmars engagemang och vi är alla ansvariga för att verksamheten fungerar på bästa sätt. Vi ansvarar tillsammans för att Rödluvan är en bra förskola för våra barn samt en bra arbetsplats för vår personal.

Vidare ingår arbete i styrelsen samt deltagande på årsmöten och andra aktiviteter som vi arrangerar under året. Alla familjers arbetsinsatser är värdefulla och allt vi gör kommer våra barn och vår personal till godo och hjälper oss att skapa en kreativ, trygg och utvecklande miljö för våra barn.

Nedan sammanfattas föräldrarnas åtagande enligt följande:

Månadsavgiften:

Vi följer skolverkets regler för avgift och maxtaxa inom barnomsorg (samma som kommunala förskolor). Notera att juli månad är avgiftsfri.

Insatsvecka.

      Varje familj har två insatsveckor per termin. Under insatsveckan ska en förälder medverka i barngruppen på fredagen (kl. 14.30-16.30). På söndagen under insatsveckan ska familjen inhandla mat till förskolan enligt anvisning från vår kokerska. Matinköpen görs på ICA MAXI Torslanda där vi är "Inköpskortskund".

Jour.

      Om någon i personalen är frånvarande ersätts i första hand platsen av en ordinarie personal eller en vikarie. Ibland måste dock en förälder rycka in och under insatsveckan har föräldrarna därför vikariejour. Det innebär att man kan bli inkallad som vikarie på kort varsel under max en halvdag (max 4timmar/vecka). Det sker dock ytterst sällan att jouren behöver utnyttjas.